Per 2 augustus gaat de Wet (gedeeld) betaald ouderschapsverlof in. Waarom de nieuwe wetgeving en wat houdt de wetswijziging in?

Waarom nieuwe wetgeving?

Er is steeds meer bewustzijn voor het belang van een goede werk-privébalans van werknemers. Dat heeft onder meer geleid tot EU-richtlijnen op het gebied van gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof. Hiermee wordt beoogd te bevorderen dat mannen ouderschapsverlof gaan opnemen, waarmee wordt verwacht dat dit de re-integratie van moeders op de arbeidsmarkt na hun verlofperiode bevordert en vergemakkelijkt. Voorheen was het ouderschapsverlof volledig onbetaald. De Europese richtlijnen hebben in Nederland geleid tot een wetswijziging van het ouderschapsverlof. De nieuwe regels gaan per 2 augustus in.

 

Wat houdt de wetswijziging precies in?

Iedere ouder met een arbeidsovereenkomst heeft per augustus 2022 recht op negen werkweken betaald verlof in het eerste levensjaar van het kind. Zo kunnen ouders wennen aan de nieuwe gezinssituatie. De ouderschapsverlofuren die overblijven – de overige 17 weken van de nu al standaard 26 weken ouderschapsverlofuren – blijven onbetaald. Deze verlofuren mogen tot de achtste verjaardag van het kind worden opgenomen.

Tijdens het betaald verlof krijgt de werknemer niet het volledige salaris. Maar hij of zij heeft recht op 70 procent van het normale dagloon, en maximaal 70 procent van het wettelijke maximumdagloon.

Een werknemer kan natuurlijk aparte afspraken maken met de werkgever over een aanvullende vergoeding. ook komt het voor dat werknemers in een bepaalde branche vallen onder een cao, waarin betaald ouderschapsverlof al is vastgelegd.

 

Weigering verlof door werkgever bij zwaarwegend bedrijfsbelang

De werkgever kan een aanvraag voor ouderschapsverlof alleen weigeren bij een zwaarwegend bedrijfsbelang. Omdat de werkgever het bijvoorbeeld organisatorisch – denk aan bezetting – écht niet rond krijgt. Dat mag per wet dus niet. De werkgever kan wel eisen stellen aan de verdeling van de uren. Zorg in ieder geval dat de arbeidsrelatie niet onnodig wordt verstoord. Ga met elkaar in gesprek. Laat werknemer en werkgever zoeken naar een werkbare oplossing.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze medewerkers van onze salarisafdeling. Dat kan telefonisch via 0882824000 of per e-mail: salaris@weanoordholland.nl. Zij helpen u graag verder.