De regels omtrent het vergoeden van rente aan de Belastingdienst inzake de vennootschapsbelasting (Vpb) gaan in 2020 veranderen. Ook het vergoeden van rente dóór de Belastingdienst gaat wat betreft de Vpb veranderen. Deze maatregelen zijn op Prinsjesdag aangekondigd. Op dit moment moet u inzake de vennootschapsbelasting uiterlijk binnen vijf maanden na het aangiftetijdvak aangifte doen. Dit is dus meestal vóór 1 juni. Doet u echter aangifte na de derde maand, dus vanaf 1 april, dan kan belastingrente in rekening worden gebracht. Dit kan ook als de Belastingdienst niet van uw aangifte afwijkt. Vanaf volgend jaar hoeft u in bovenstaande gevallen geen rente meer te betalen, tenzij wel van de aangifte wordt afgeweken.

Let op!
Het blijft dus van belang het bedrag van de verschuldigde vennootschapsbelasting via de aangifte niet te laag vast te stellen. Betaalt u een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting niet in termijnen maar ineens, dan ontvangt u nu nog een korting over de helft van het verschuldigde bedrag. De korting is gelijk aan het percentage invorderingsrente, nu 4%. Deze korting gaat vervallen en wel per 2021.