De Arbowet wijzigt. Werkgevers en werknemers worden meer betrokken bij de arbodienstverlening, de preventie binnen de onderneming en de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts. De verwachting is dat de wijzigingen per 1 juli 2017 van kracht worden. De wijzigingen hebben onder meer betrekking op de bedrijfsarts. Zo krijgt iedere werknemer recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts op kosten van de werkgever. De bedrijfsarts krijgt ook het recht om elke werkplek te bezoeken en zijn adviesrol wordt verduidelijkt. Daarnaast krijgt de ondernemingsraad meer rechten, denk aan de keuze voor de preventiemedewerker. Vanaf 1 juli 2017 moeten de afspraken over de arbodienstverlening ook worden vastgelegd in een basiscontract arbodienstverlening.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met WEA Personeel via telefoonnummer (0251) 361 960.
Of stuur een e-mail naar salaris@wea-nh.nl.

Chat openen
Meer weten over werken bij WEA?
Stuur hier een appje naar Nathanya