Vanaf 2020 zijn enkele wijzigingen t.a.v. de GLB-subsidies van toepassing. Ook krijgt u in de GO te maken met veel extra vragen in het kader van de ‘Landbouwtelling’. Deze vragen worden gesteld voor de ‘statistieken’.

 

Wijzigingen GLB-subsidies

U kunt met de GO 2020 dezelfde GLB-subsidies als voorgaande jaren aanvragen. Hieronder staan enkele wijzigingen t.o.v. vorig jaar.

 

Vergroening: geen Veldleeuwerikpakket

De grootste wijziging t.a.v. vergroening is dat u vanaf dit jaar geen gebruik meer kunt maken van het ‘Veldleeuwerikpakket’. Daarnaast is een kleine verruiming doorgevoerd bij de voorwaarden voor het EA-gewas ‘Braak met drachtplanten’.

 

Graasdierpremie en I&R-registratie

Vanaf 2020 moet de I&R-registratie van graasdieren waarvoor u graasdier-premie aanvraagt al op 1 januari in orde zijn (i.p.v. 15 mei). Was dit voor enkele dieren niet het geval, of heeft u later correcties doorgevoerd t.a.v. de registratie vóór 1 januari 2020? Dan is het advies om voor deze dieren geen graasdierpremie aan te vragen. De premie van deze dieren wordt niet uitbetaald en u riskeert een sanctie over uw gehele graasdierpremie.

 

Brede weersverzekering gunstiger

De ‘Brede weersverzekering’ is gunstiger geworden. De assurantiebelasting is komen te vervallen. Daarnaast is de minimale schadedrempel verlaagd naar 20% (was 30%). Daarentegen is de subsidie verlaagd naar 63,7% (was 65%).

 

Soms sanctie bij aanvraag betalingsrechten Nationale reserve

U kunt als Jonge landbouwer of starter, onder voorwaarden, betalingsrechten uit de Nationale reserve aanvragen. Vanaf dit jaar kunt u een sanctie opgelegd krijgen als u onterecht een aanvraag indient. Bijvoorbeeld omdat u niet aan de voorwaarden voldoet of hiervoor niet-subsidiabele grond opgeeft.

 

Extra vragen ‘Landbouwtelling’

Dit jaar worden veel extra vragen gesteld ten behoeve van de ‘Landbouw-telling’. Het beantwoorden van deze vragen vraagt extra aandacht.

 

Huisvesting

Net als voorgaande jaren moet u bij diverse diercategorieën per stal het huisvestingssysteem (de Rav-code) doorgeven. Afhankelijk van deze Rav-code worden nu extra vragen gesteld over bijv. de vloeruitvoering en of een ’uitloop naar buiten’ aanwezig is.

 

Dierlijke mest

Net als enkele jaren geleden moet u nu diverse vragen beantwoorden over het gebruik van dierlijke mest, zoals de verdeling tussen gebruik vaste en dierlijke mest. Ook worden vragen gesteld over de aanwendingstechnieken die u toepast op grasland en bouwland. Daarnaast moet u de opslagcapaciteit van vaste mest en drijfmest opgeven.

 

Overige vragen

Veel van de overige vragen kunt u waarschijnlijk redelijk eenvoudig beantwoorden. Onderstaande vragen behoeven extra aandacht.

  • Verbrede landbouw (incl. aandeel in totaal bruto opbrengst bedrijf).
  • Veiligheidsplan (met gezondheids- en veiligheidsrisico’s).
  • Overige grond in gebruik.
  • Gemiddeld gehouden varkens in 2019.

 

Hulp nodig bij het invullen?

Het invullen van de GO 2020 kost meer tijd dan vorig  jaar. Wilt u dat wij de GO voor u mee invullen? Neem dan tijdig contact met ons op. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 088 2824000. Of stuur een mail naar advies@nuweasubsidies.nl.