Vanaf 1 januari 2023 treden veel nieuwe regels in werking. Hieronder staan enkele nieuwe regels vanuit het 7e Actieprogramma en derogatie.

 

Vanaf 2023

De volgende onderdelen zijn inmiddels definitief vastgesteld:

  • Uitrijden drijfmest op bouwland vanaf 16 maart. Voor ‘vroege teelten’ blijft ‘vanaf 16 februari’ gelden, mits u het uitrijden tijdig meldt aan RVO. Hiervoor komt nog een lijst met gewassen.
  • Op zand- en lössgrond op ieder perceel eens in de vier jaar een rustgewas telen. Ook hiervoor komt nog een gewaslijst beschikbaar.
  • Invoering realtime Vervoersdocument Dierlijke Mest (rVDM). Dit geldt ook voor forfaitaire transporten.
  • Verlaging derogatienormen voor alle gebieden. De gebieden met de lage norm worden uitgebreid. De lage norm gaat ook voor klei- en veengrond met een ‘slechte waterkwaliteit’. Veel hierover is nog onduidelijk. Op percelen in Natura 2000-gebieden en in Grondwaterbeschermingsgebieden geldt geen derogatie meer.
  • Derogatiebedrijven:
    • Aanscherping graslandvernietingsregels op klei- en veengrond.
    • Verplicht vanggewas na mais ook op klei- en veengrond met een lage derogatienorm.

 

Let op!

Vanaf 2023 veranderen veel regels. Schakel gerust hulp in als u twijfelt over de toepassing van bepaalde voorwaarden en regels. Neem hiervoor contact op met een van onze NUWEA bedrijfseconomisch adviseurs. Dat kan via telefoonnummer 0882824000. Of stuur een e-mail naar advies@nuweasubsidies.nl. Wij helpen u graag verder.