Vanaf dit jaar krijgt u een korting op uw stikstofnorm als u uiterlijk 1 oktober (nog) geen vanggewas heeft ingezaaid na een hoofdteelt op zand/löss. Bij een heel aantal gewassen geldt de korting niet.

 

Oplopende korting stikstofnorm

De korting op uw stikstofnorm loopt op als u later een vanggewas inzaait. Zaait u geen vanggewas, dan geldt de maximale korting. Zie tabel 1.

Tabel 1. Oplopende korting stikstofnorm

Inzaaidatum Korting op

stikstofnorm

2 okt. t/m 14 okt 5 kg/ha
15 okt. t/m 31 okt. 10 kg/ha
Geen of na 31 okt. 20 kg/ha

 

Korting op bedrijfsniveau

U bepaalt de korting op basis van het aantal hectares waar het vanggewas niet of te laat is gezaaid. De korting wordt afgetrokken van de stikstofruimte van het bedrijf van het volgende jaar.

 

Geen korting bij diverse gewassen

Bij diverse gewassen hoeft u geen vanggewas te telen en is een korting op de stikstofnorm niet van toepassing. Hiervoor is een lijst opgesteld met zogenaamde ‘winterteelten’.

 

Lijst ‘winterteelten’

Op de lijst staan gewassen die u als hoofdteelt het betreffende jaar teelt of die u in het najaar zaait. De volgende categorieën gewassen zijn opgenomen:

  • Gewassen die vrijwel uitsluitend na 1 november worden geoogst, zoals bijvoorbeeld diverse koolsoorten, boomkwekerijgewassen en sommige bloembollen.
  • Gewassen die na 1 oktober tenminste net zoveel of meer stikstof opnemen dan het in te zaaien vanggewas, zoals bijvoorbeeld winterprei en bepaalde rassen zetmeelaardappelen.
  • Meerjarige gewassen, zoals bijvoorbeeld luzerne of aardbeien.
  • Gewassen die in het najaar worden gezaaid, bijvoorbeeld wintergranen.

 

Soms specifieke datum genoemd

Bij sommige gewassen is een specifieke zaai-, plant of oogstdatum genoemd. Deze gewassen zijn alleen vrijgesteld van de verplichting als u aan deze datumvoorwaarde voldoet. Het gaat bijvoorbeeld om suiker- en voederbieten, na 1 november geoogst of andijvie, na 1 augustus gezaaid.

Lijst met toegestane vanggewassen

Voor het te telen vanggewas moet u kiezen uit één van de toegestane vanggewassen. Ook hiervoor heeft RVO een lijst gepubliceerd. Deze lijst is (nagenoeg) gelijk aan de lijst met gewassen die ingezet kunnen worden voor de eco-activiteiten ‘Onderzaai’ en ‘Groenbedekking’. Echter, op de nieuwe lijst met vanggewassen zijn ook wintergranen opgenomen.

 

Vanggewas na mais op zand/löss blijft verplicht

Teelt u mais op zand/löss? Dan gelden de gebruikelijke regels t.a.v. het verplicht telen van een vanggewas.

 

Meer weten?

Raadpleeg de site van RVO voor de ’vrijgestelde’ teelten en de toegestane vanggewassen. Of neem contact met op met een van onze NUWEA bedrijfseconomisch adviseurs. Dat kan via telefoonnummer 0882824000. Of stuur een e-mail naar advies@nuweasubsidies.nl. Wij helpen u graag verder.