Vakantie is hoe dan ook belangrijk om weer op te laden en goed te kunnen omgaan met stress en werkdruk. Maar wat als uw werknemer ziek wordt tijdens de vakantie?

 

Verzuimreglement

Het is voor u als werkgever verstandig om in uw verzuimreglement hierover regels op te nemen. U schept hiermee duidelijkheid en kunt problemen voorkomen. Zorg er wel voor dat u deze regels vooraf bekendmaakt bij alle werknemers, anders kunt u zich er niet op beroepen. Deze regels kunt u bijvoorbeeld opnemen:

  • Een werknemer die ziek wordt tijdens zijn vakantie, moet dat zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 24 uur melden bij de werkgever (en eventueel ook bij de arbodienst);
  • Uw werknemer moet een adres en/of telefoonnummer doorgeven waarop u hem kunt bereiken;
  • In zijn vakantieplaats moet de werknemer zich onder behandeling van een arts stellen en hiervan bewijzen bewaren. Denk aan documentatie over de diagnose, het advies dat hij heeft gekregen en de verwachte ziekteduur;
  • Als zijn vakantie voorbij is, maar uw werknemer op medische gronden nog niet kan terugkeren naar Nederland, dan zorgt hij ervoor dat hij bewijzen heeft van het feit dat hij niet kan reizen;
  • Uw werknemer neemt zo snel mogelijk contact met u op als hij weer in Nederland is, zodat u hem kunt laten oproepen voor het spreekuur van de bedrijfsarts. De bedrijfsarts beoordeelt de gezondheidstoestand van uw werknemer opnieuw. Ook brengt hij in kaart of dat iets betekent voor zijn werkzaamheden;
  • Indien de werknemer ondanks ziekte vakantie heeft kunnen genieten, kunt u deze dagen als vakantiedagen in mindering brengen op het vakantieverlof.