Wilt u gebruik maken van derogatie en/of hogere fosfaatgebruiksnormen? Dan moet u beschikken over geldige grondmonsters. Voor de fosfaatdifferentiatie geldt een overgangsregeling vanwege de invoering van nieuwe indicatoren.

 

Derogatie

Wilt u volgend jaar gebruik maken van derogatie? Dan moet u op uiterlijk 31 januari 2021 geldige grondmonsters hebben voor al uw percelen. Een grondmonster mag maximaal 4 jaar oud zijn. Grondmonsters met een monsterdatum vanaf 1 februari 2017 zijn geldig voor derogatie 2021.

 

Hogere fosfaatnorm

Wilt u gebruik maken van een hogere fosfaatnorm in het kader van fosfaatdifferentiatie en/of fosfaatarme en -fixerende gronden? Dan mag uw grondmonster op 15 mei 2021 niet ouder zijn dan 4 jaar (op basis van monsterdatum). Monsters van voor 16 mei 2017 zijn dus niet meer geldig.

 

Nieuwe indicatoren fosfaattoestand 2021

Vanaf 2021 moet u de fosfaattoestand van uw grond laten bepalen op basis van twee indicatoren: PAL-getal en P-PAE-getal. Dit geldt zowel voor bouw- als grasland.

 

Overgangsregeling

Voor ‘oude’ grondmonsters, waarbij alleen het Pw-getal (bouwland) en/of het PAL-getal (grasland) is geanalyseerd, geldt een overgangsregeling. De grondmonsters blijven 4 jaar geldig (vanaf monsterdatum), indien het Pw-getal of PAL-getal uiterlijk 15 mei is opgegeven met de Gecombineerde opgave 2020.

 

Onduidelijkheden overgangsregeling

Op het moment van schrijven is nog niet bekend of de overgangsregeling ook geldt als u:

  • Nu nog de fosfaattoestand doorgeeft aan RVO (op 15 mei 2020 ‘vergeten’).
  • Naast het PAL/Pw-getal ook al het P-PAE-getal hebt laten analyseren.
  • Na 15 mei 2020 nieuwe grondmonsters heeft genomen of nog gaat nemen.

 

Let op!

Ga na of uw grondmonsters nog geldig zijn voor derogatie 2021 en/of de fosfaatdifferentiatie. Soms is de overgangsregeling van toepassing. Heeft u hier twijfels over? Informeer dan bij ons. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 088 2824000 of rechtstreeks per mail: advies@nuweasubsidies.nl.

Chat openen
Meer weten over werken bij WEA?
Stuur hier een appje naar Nathanya