Om het omzetverlies als gevolg van de coronamaatregelen te compenseren, kunt u als zorgondernemer ook tegemoetkomingen ontvangen van zorginkopers zoals zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten. Wij wijzen u erop dat in de beleidsregel voor de continuïteitsbijdrage van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende bepaling staat:

“Om in aanmerking te komen voor de continuïteitsbijdrage geldt de voorwaarde, dat de zorgaanbieder geen aanspraak maakt op relevante rijksregelingen in het kader van de coronacrisis, behalve eventueel voor het deel omzetdaling dat mogelijk resteert na aftrek van de vergoeding die de zorgaanbieder ontvangt op basis van de prestatie continuïteitsbijdrage.”

 

TVL-subsidie soms gevolgen op hoogte continuïteitsbijdrage

Dit betekent dat de TVL-subsidie gevolgen kan hebben voor de hoogte van de continuïteitsbijdrage. Om te voldoen aan de beleidsregel van de NZa mag u enkel een beroep doen op de TVL als u onderaan de streep, rekening houdend met steun van een zorginkoper, minimaal 30% omzetverlies heeft over de betreffende periode. Uiteraard moet u ook voldoen aan alle andere TVL-voorwaarden.

Bij twijfel over het voldoen aan de voorwaarden kunt u ook de adviestool raadplegen om aan de hand van het KvK nummer na te gaan of uw bedrijf in aanmerking komt voor de TVL subsidie.
De check kunt u doen via  https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl

Chat openen
Meer weten over werken bij WEA?
Stuur hier een appje naar Nathanya