Verplichte referentieperiode

De aankomende regels maken onderscheid tussen een voorspelbaar en een onvoorspelbaar werkpatroon. Doordat de term ‘onvoorspelbaar werkpatroon’ nieuw is, is nog niet helemaal duidelijk wat daaronder wordt verstaan. Wel is duidelijk dat oproepkrachten er in ieder geval...

Informatieverplichting

Verder wordt de informatieverplichting van werkgevers uitgebreid. Zo moeten nieuwe medewerkers voortaan worden geïnformeerd over de plaats waar ze mogen werken, de werktijden en wat de regeling is bij overwerk. Maar ook over verlofvormen, proeftijd, regeling over...

Voorwaarden voor teruggaaf verschil verlaagde accijns

Wilt u teruggaaf vragen van accijns? Doe dan uiterlijk 8 april 2022 een verzoek om teruggaaf via Mijn Douane. Zorg dat u deze gegevens en bewijzen vastlegt in uw administratie: een nauwkeurige aanduiding van de plaats of plaatsen waar de minerale oliën zich bevinden...

Teruggaaf verschil accijns alleen voor bedrijven

Bedrijven kunnen om teruggaaf van accijns vragen voor brandstof die zij op 1 april 2022 om 00.00 uur in voorraad hebben. Het bedrijf moet eigenaar zijn van de brandstof, en deze voor commerciële doeleinden voorhanden hebben in een opslagplaats. De accijnsverlaging...

Na uw SABE aanvraag

Alle volledige aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Komt het aantal aanvragen boven het beschikbare budget? Dan sluit de aanvraagperiode. Dan wordt door loting bepaald welke aanvragen op de dag van sluiting in behandeling worden genomen. U krijgt...