Voorwaarden voor teruggaaf verschil verlaagde accijns

Wilt u teruggaaf vragen van accijns? Doe dan uiterlijk 8 april 2022 een verzoek om teruggaaf via Mijn Douane. Zorg dat u deze gegevens en bewijzen vastlegt in uw administratie: een nauwkeurige aanduiding van de plaats of plaatsen waar de minerale oliën zich bevinden...

Teruggaaf verschil accijns alleen voor bedrijven

Bedrijven kunnen om teruggaaf van accijns vragen voor brandstof die zij op 1 april 2022 om 00.00 uur in voorraad hebben. Het bedrijf moet eigenaar zijn van de brandstof, en deze voor commerciële doeleinden voorhanden hebben in een opslagplaats. De accijnsverlaging...

Na uw SABE aanvraag

Alle volledige aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Komt het aantal aanvragen boven het beschikbare budget? Dan sluit de aanvraagperiode. Dan wordt door loting bepaald welke aanvragen op de dag van sluiting in behandeling worden genomen. U krijgt...

STAP en budget

Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf 1 maart 2022 een budget van € 1.000 per jaar aanvragen voor opleiding en ontwikkeling. Deze vergoeding heet STAP-budget. STAP staat voor STimulering ArbeidsmarktPositie. Hiermee wil de overheid mensen helpen die zich willen...

Derde leerweg BBL

De derde leerweg is een opleidingstraject zonder wettelijk vastgestelde urennorm of studieduur. Zo’n traject kan leiden tot een mbo-diploma, een mbo-certificaat of een praktijkverklaring. Dit brengt veel flexibiliteit met zich mee en biedt tegelijkertijd kansen voor...

Overige mogelijkheden leren en ontwikkelen

Om het leren en ontwikkelen in het bedrijfsleven vanzelfsprekend te maken kunt u denken aan de volgende mogelijkheden of het creëren ervan.   Systeem van periodieke ontwikkelgesprekken Het gesprek tussen de leidinggevende en de medewerker over zijn of haar...