Vanggewas als ‘verplicht rustgewas’

Op zand- en lössgrond bent u verplicht om in de jaren 2023 t/m 2026 tenminste één jaar een rustgewas te telen. Dit mag u ook invullen met een vroeg ingezaaid vanggewas. U kunt dit mogelijk dit jaar nog toepassen.   Verplichting vanuit 7e Actieprogramma (7e AP) en...

Algemene regels graslandvernietiging

Naast de aanvullende derogatieregels gelden voor alle bedrijven bepaalde graslandvernietigingsregels. Hieronder gaan we in op bestaande regels die gelden in de periode van 1 juni t/m 15 september.   Graslandvernietiging op klei/veen 1 juni t/m 15 september:...

Aanvullende derogatieregels klei/veen

Heeft u derogatie aangevraagd? En heeft u percelen op klei- of veen? Dan gelden extra derogatievoorwaarden voor uw bedrijf. Daarnaast gelden extra regels voor derogatiebedrijven op klei/veen in de nieuwe ‘NV-gebieden’.   Korting stikstofnorm na...
Chat openen
Meer weten over werken bij WEA?
Stuur hier een appje naar Nathanya
Wij zijn donderdagmiddag 5 oktober vanaf 13:00 u. en vrijdag 6 oktober de gehele dag gesloten i.v.m. een teambuilding uitje.
This is default text for notification bar