Welke rente en kosten voor de eigen woning mag of moet u aftrekken?

De Belastingdienst heeft de volgende standpunten ingenomen over de aftrek van rente en kosten van een eigen woning in uw aangifte inkomstenbelasting. De advies- en afsluitkosten die u betaalt als uw rentevastperiode afloopt of u tussentijds uw rente wilt wijzen van...

Milieu- en energielijst 2024 bekend

De milieu- en energielijst voor het jaar 2024 zijn eind december 2023 gepubliceerd. Voor bedrijfsmiddelen die op de milieulijst staan, kunnen ondernemers in aanmerking komen voor de extra aftrek van 27, 36 of 45% van de milieu-investeringsaftrek (MIA) en/of voor de...

Hoeveel mag u in 2024 belastingvrij schenken?

Misschien wilt u ook dit jaar weer aan uw kinderen of anderen een geldbedrag schenken. Natuurlijk doet u dit het liefst belastingvrij. Wat zijn dan de mogelijkheden?   Schenken aan kinderen De meeste vrijstellingen bestaan voor schenkingen aan uw kinderen. In...

Wat te doen eind 2023, begin 2024?

Traditioneel kunt u tegen het einde van het jaar bepaalde zaken nog melden of moet u in het nieuwe jaar bepaalde activiteiten oppakken. Wat speelt, in het kader van de mestregelgeving, rondom de jaarwisseling?   Eind 2023: melden deelname aan bepaalde regelingen...

Eindejaarstips 2023 | Tips voor werkgevers

1. Rapportageplicht werkgebonden personenmobiliteit voor grote werkgevers Werkgevers met meer dan 100 werknemers worden per 1 januari 2024 verplicht om de CO2-uitstoot van hun personeel bij te houden. Het doel van deze verplichting is een reductie van 1,5 megaton CO2...