De coronacrisis zorgt bij steeds meer bedrijven voor lagere omzetten. Heeft ook uw bedrijf daarmee te maken? Breng dan tijdig de gevolgen in beeld. Dat gaat het beste met een liquiditeitsprognose. Houd hierbij rekening met de (aangekondigde) coronasteunmaatregelen.

 

Coronasteunmaatregelen

Vanwege de coronacrisis zijn diverse steunmaatregelen aangekondigd en/of in werking getreden waar u, als landbouwer, gebruik van kunt maken. Dit betreft onder andere:

  • Financiële tegemoetkomingen voor o.a. loonkosten.
  • Financierings- en kredietregelingen, zoals bijvoorbeeld Borgstellingskrediet Landbouw en uitstel op aflossingen bankleningen.
  • Belastingmaatregelen (o.a. uitstel belastingbetaling).
  • Steun voor aardappelteelt of sierteelt en voedingstuinbouw. Zie het volledige artikel.
  • Voorschot uitbetaling basis- en vergroeningspremie.

 

Wees voorbereid

Verwacht u liquiditeitsproblemen? Start dan zo vroeg mogelijk met het in beeld brengen van uw situatie. Ook als die problemen zich waarschijnlijk pas op langere termijn manifesteren. Er is dan nog voldoende tijd om te overleggen met alle betrokken partijen (leveranciers, afnemers, banken en adviseurs).

 

Heeft u vragen over de coronasteunmaatregelen

Of wilt u steun bij het opstellen van een liquiditeitsprognose? Bel naar 088 2824000 of stuur een mail naar advies@nuweasubsidies.nl. Wij helpen u graag verder.