Stoppersregeling: let op de 21-dagenregeling!

Melkveebedrijven die zich voor de stoppersregeling hebben aangemeld, moeten al de melkkoeien en het jongvee dat is aangemeld binnen 6 weken na beschikking afvoeren. Afvoer van vee mag ook voor de beschikking. Het ruilen van vee is toegestaan, echter hierbij moet wel...
Chat openen
Meer weten over werken bij WEA?
Stuur hier een appje naar Nathanya