7e actieprogramma en ‘grondgebonden’

In het concept 7e AP werd een rustgewas voor graasdierenbedrijven verplicht gesteld. In het definitieve 7e AP is deze verplichting niet opgenomen. Hiervoor in de plaats komt een verplicht areaal (blijvend) grasland voor de melkveebedrijven en bedrijven zoog- en...

7e Actieprogramma ingrijpend!

In het definitieve 7e  Actieprogramma Nitraatrichtlijn (7e AP) zijn diverse maatregelen voor het mestbeleid voor de komende jaren opgenomen. Ondanks enkele aanpassingen blijven het ingrijpende maatregelen voor diverse sectoren.   Aanpassingen met alternatieve...