Perceelsgrenzen nogmaals aanpassen?

In uw perceelsregistratie geeft u o.a. het gewas op en kunt u perceelsgrenzen aanpassen. Heeft u de ‘BGT-check’ doorlopen? Dan is de kans groot dat u nu extra aanpassingen moet doen. Wat speelt hier?   Perceelsgrenzen eigen gewaspercelen controleren en aanpassen...