Verruiming fosfaatnormen 2018?

Vanaf 2018 moet het 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn ingaan. In dit Actieprogramma staan maatregelen die genomen moeten worden om in de toekomst aan de Nitraatrichtlijn te voldoen. Onlangs heeft staatssecretaris Van Dam aangegeven welke maatregelen aan ‘Brussel’...