Belastingplan 2017: woningeigenaren

Termijn opleggen aanslag schenkbelasting eigen woning van drie naar vijf jaar Bij de aanname van het Belastingplan 2016 is vorig jaar al de verruiming van de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning aangenomen. De verruiming gaat in per 2017, is structureel en...

Belastingplan 2017: werkgevers

Afschaffing fictieve dienstbetrekking commissaris Commissarissen die hun commissariaat uitvoeren als ondernemer, zouden na afschaffing van de VAR (vanaf 1 mei 2016) automatisch onder de loonbelasting vallen vanwege de fictieve dienstbetrekking die geldt voor...

Belastingplan 2017: pensioenen

Geen pensioen in eigen beheer meer, wel afkoop met korting  De dga kan net zoals gewone werknemers een pensioen opbouwen. Normale werknemer moeten dat doen bij een professioneel pensioenfonds of verzekeraar. De dga kan echter pensioen opbouwen in eigen beheer. Vanaf 1...

Belastingplan 2017: ondernemers en rechtspersonen

Afbouw vennootschapsbelasting van 2018 tot 2021 De vennootschapsbelasting wordt vanaf 2018 verminderd door een stapsgewijze verlenging van de eerste tariefschijf (20%). In 2018 wordt de eerste tariefschijf verlengd van € 200.000 naar € 250.000, in 2020 van € 250.000...

Belastingplan 2017: alle belastingplichtigen

52%-tarief inkomstenbelasting eerder bereikt In tegenstelling tot al eerder aangenomen plannen zal het 52%-tarief in de inkomstenbelasting in 2017 niet beginnen bij € 67.472 maar al bij € 67.072. Overigens is al in eerdere plannen aangenomen dat de schijf hieronder...