Belastingplan 2018 – eerder aangekondigde maatregelen

Afschaffing aftrek monumentenpanden en scholingsuitgaven uitgesteld De door het kabinet voorgenomen afschaffingen van de aftrek van uitgaven voor monumentenpanden en de aftrek van scholingsuitgaven zijn uitgesteld tot 2019. Minister Jet Bussemaker geeft in haar brief...

Belastingplan 2018 – overige maatregelen

Wet op de motorrijtuigenbelasting Per 1 januari 2018 gaat als grondslag voor de motorrijtuigenbelasting de ‘massa rijklaar’ gelden zoals opgenomen in het kentekenregister, in plaats van de ‘eigen massa’ zoals vermeld op de voormalige groene kaart. Deze massa rijklaar...

Belastingplan 2018 – werkgever

Afschaffen fictieve dienstbetrekking voor niet-uitvoerende bestuurders In het Belastingplan 2018 wordt voorgesteld om de fictieve dienstbetrekking af te schaffen voor niet-uitvoerende bestuurders van een beursgenoteerde vennootschap. Als gevolg van de invoering van de...

Belastingplan 2018 – vennootschapsbelasting

Dubbele zakelijkheidstoets bij uiteindelijke derdenfinanciering Een bv mag in beginsel geen rente aftrekken over geld dat zij heeft geleend van een verbonden lichaam om daarmee een besmette rechtshandeling te financieren. Om in aanmerking te komen voor renteaftrek bij...

Belastingplan 2018 – internationaal

Heffingskorting buitenlandse belastingplichtigen Belastingplichtigen die niet in Nederland wonen maar hier wel werken, kunnen – als zij voldoen aan bepaalde voorwaarden – diverse aftrekposten en heffingskortingen krijgen die ook een inwoner van Nederland krijgt. Die...