Gecombineerde opgave: minder vragen, wel belangrijk!

Ten opzichte van vorig jaar zijn een heel aantal vragen komen te vervallen. Er worden nog wel algemene vragen gesteld (Landbouwtelling) en o.a. vragen over het gebruik van dierlijke mest. Een juiste opgave is hierbij van belang omdat dit (deels) gebruikt kan worden...