In veel gebieden lagere normen

De hoogte van de stikstoftotaalnorm en de derogatienorm is afhankelijk van de ligging van het perceel. NV-gebieden, grondwaterbeschermingsgebieden en Natura 2000-gebieden bepalen de norm. In ‘Mijn percelen’ kunt u nagaan welke gebieden voor u van toepassing zijn....