Agrarische korte wenken oktober 2019

1. Fosfaatverrekening Wilt u gebruik maken van de fosfaatverrekening? Dan moet u dit uiterlijk 31 december melden bij RVO. U moet hierbij aan de volgende voorwaarden voldoen: Uw overschrijding is maximaal 20 kg fosfaat per ha bouwland. U moet de overschrijding het...

Aanmelden fosfaatverrekening 2016 kan tot en met 31 december

Het aanmelden voor fosfaatverrekening over het jaar 2016 kan t/m 31 december 2016. Deze fosfaatverrekening is alleen toepasbaar voor de gebruiksnormenberekening. Voor de mestverwerkingsplicht en grondgebondenheid moet altijd gerekend worden met de fosfaatgebruiksnorm...