Agrarische korte wenken oktober 2019

1. Fosfaatverrekening Wilt u gebruik maken van de fosfaatverrekening? Dan moet u dit uiterlijk 31 december melden bij RVO. U moet hierbij aan de volgende voorwaarden voldoen: Uw overschrijding is maximaal 20 kg fosfaat per ha bouwland. U moet de overschrijding het...

Aanmelden fosfaatverrekening 2016 kan tot en met 31 december

Het aanmelden voor fosfaatverrekening over het jaar 2016 kan t/m 31 december 2016. Deze fosfaatverrekening is alleen toepasbaar voor de gebruiksnormenberekening. Voor de mestverwerkingsplicht en grondgebondenheid moet altijd gerekend worden met de fosfaatgebruiksnorm...
Chat openen
Meer weten over werken bij WEA?
Stuur hier een appje naar Nathanya