Bepaling fosfaattoestand verandert

De fosfaattoestand van de bodem wordt thans bepaald op basis van het P-AL-getal (grasland) of Pw-getal (bouwland). Het is de bedoeling dat dit vanaf 2021 gaat veranderen. U kunt hier al rekening mee houden als u uw grond laat bemonsteren.   Nieuwe werkwijze Vanaf...