GVE-reductie: ook voor ander rundvee

De GVE-reductieregeling gaat nu ook gelden voor alle niet-melkproducerende bedrijven met vrouwelijke runderen zoals jongveeopfokkers, bedrijven met zoogkoeien met bijbehorend jongvee en vleesveebedrijven (niet zijnde kalverhouders).   Niet voor kalverhouders...
Chat openen
Meer weten over werken bij WEA?
Stuur hier een appje naar Nathanya