Plan nu uw mestbalans 2022

Onlangs heeft u uw Gecombineerde opgave ingediend. Hiermee is tevens de basis voor de stikstof- en fosfaatruimte voor 2021 vastgelegd. Een goed moment om de prognose van uw mestbalans op te stellen.   Mestgebruik en plaatsingsruimte Naast de mestproductie van uw...