Eindejaarstips Meststoffenwet

Het einde van het jaar 2020 nadert snel. Rondom de jaarwisseling moeten vaak diverse zaken t.a.v. de ‘Meststoffenwet’ worden geregeld. Wat is van belang om rekening mee te houden?   Uiterlijk 31 december 2020 Melden toepassen ‘fosfaatverrekening’ over het jaar...

Let op bij melden bedrijfsoverdracht

Heeft u in 2020 te maken met een bedrijfsoverdracht? Let erop dat uw bedrijfstoeslag geen risico loopt. Ook voor de Meststoffenwet zijn enkele zaken van belang.   Melden binnen 30 dagen Volgens RVO is er sprake van een bedrijfsoverdracht als uw bedrijf overgaat...

Diverse forfaits dieren gewijzigd

Vanaf 2020 zijn diverse forfaits van dieren gewijzigd. Ook zijn omschrijvingen van diercategorieën, met name voor melkvee, aangepast. Daarnaast zijn enkele eerder aangekondigde wijzigingen niet doorgegaan.   Wijzigingen forfaits dieren Enkele forfaits t.a.v. de...