Schapen inscharen? Goed regelen!

In de wintermaanden worden vaak schapen ‘ingeschaard’ bij veehouders en akkerbouwers. Hierbij heeft u twee mogelijkheden: of u schaart de schapen daadwerkelijk in of u geeft grond tijdelijk uit gebruik. Onderstaande geldt ook als u in de rest van het jaar schapen op...