Een belangrijke eerste stap is het invoeren van uw bouwplan bij RVO. Uw totale bouwplan, incl. landschapselementen, heeft u nodig voor diverse berekeningen.

 

Stap 1: bijwerken ‘Mijn percelen’, inclusief landschapselementen

Het is verstandig om uw totale bouwplan (voor zover bekend) in ‘Mijn percelen’ bij te werken. Vanaf februari kunt u ook uw landschapselementen (incl. sloten) intekenen. Hiermee bepaalt u uw totale subsidiabele areaal. Met een aparte kaartlaag krijgt u inzicht in de breedte van de verplichte bufferstroken langs waterlopen. Vaak zult u deze ook moeten intekenen.

 

Stap 2: voldoen aan conditionaliteit

Om GLB-subsidies te kunnen ontvangen moet u voldoen aan de conditionaliteit. Door de extra vrijstellingen in 2023, zal dit meestal geen probleem zijn. Let vooral op de verplichte bodembedekking op kleigrond.

 

Stap 3: toepassen eco-activiteiten voor extra eco-premie

Op basis van uw bouwplan (gewassen) en landschapselementen kunt u bepalen welke eco-activiteiten u al uitvoert op uw bedrijf. Vervolgens kunt u  berekenen of u aan de punten en waarden (klasse ‘Brons’, ‘Zilver’ of ‘Goud’) voldoet. Voldoet u (net) niet, dan kun u nagaan welke extra eco-activiteiten nodig en haalbaar zijn om in te zetten. Het kan ook zijn dat u concludeert dat de eco-regeling geen meerwaarde biedt.

 

Soms rekening houden met niet-productief areaal

Zet u ‘bufferstroken met kruiden’ en/of ‘groene braak’ in als eco-activiteit? Dan telt de waarde van deze eco-activiteiten niet mee als u nog geen 4%-niet-productief areaal heeft. Zie voor meer informatie ook de artikelen Subsidiabele landschapselementen en Niet-productief areaal bij eco-regeling.

 

Let op!

Gebruik deze ‘stappen’ als hulpmiddel bij de invulling van het GLB. Schakel uw adviseur in als u hierbij hulp nodig heeft.

 

Meer weten of hulp nodig?

Neem dan contact op met een van onze NUWEA bedrijfseconomisch adviseurs. Dat kan via telefoonnummer 0882824000. Of stuur een e-mail naar advies@nuweasubsidies.nl. Wij helpen u graag verder.