Opnieuw rekenen met eco-regeling 2024

De eco-regeling wordt op diverse onderdelen aangepast. Dit betekent dat u voor het jaar 2024 opnieuw moet nagaan of u aan de instapeis kunt voldoen en in welke klasse u terecht kunt komen.   Instapeis aangescherpt Om aan de eco-regeling mee te kunnen doen moet in...

Ecoregeling: meer dan financiële keuze

Naast de basispremie kunt u een extra vergoeding krijgen vanuit de ecoregeling. Hieraan deelnemen zal vaak niet alleen een financiële afweging zijn. In de praktijk zijn veel bedrijven al bezig met maatregelen die ‘meetellen’ in het kader van de ecoregeling. Ook spelen...