Wijziging fosfaatnormen melkvee

Heeft u melkvee? Dan moet u rekening houden met de onlangs voorgestelde wijzigingen t.a.v. de diercategorieën melkvee en de fosfaatproductie per dier. De wijzigingen zijn nog niet definitief vast gesteld. Het is de bedoeling dat dit per 1 januari 2020 ingaat.  ...

Verruiming fosfaatnormen 2018?

Vanaf 2018 moet het 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn ingaan. In dit Actieprogramma staan maatregelen die genomen moeten worden om in de toekomst aan de Nitraatrichtlijn te voldoen. Onlangs heeft staatssecretaris Van Dam aangegeven welke maatregelen aan ‘Brussel’...
Chat openen
Meer weten over werken bij WEA?
Stuur hier een appje naar Nathanya