Fosfaatruimte en fosfaatklasse gewijzigd

De eerdere voorstellen voor aanpassing van de fosfaatgebruiksnormen en de fosfaatklassen zijn definitief doorgegaan. Nieuw is een extra verhoging van de fosfaatnorm, onder voorwaarden, als u een biologisch bedrijf heeft met bouwland met de fosfaattoestand hoog.  ...

Bepaling fosfaattoestand verandert

De fosfaattoestand van de bodem wordt thans bepaald op basis van het P-AL-getal (grasland) of Pw-getal (bouwland). Het is de bedoeling dat dit vanaf 2021 gaat veranderen. U kunt hier al rekening mee houden als u uw grond laat bemonsteren.   Nieuwe werkwijze Vanaf...

Fosfaatruimte wijzigt vanaf 2020

Vanaf 2020 krijgt u te maken met aangepaste fosfaatgebruiksnormen. De wijzigingen zijn nog niet definitief, maar de kans dat dit doorgaat is groot. De wijzigingen zijn immers al eerder aangekondigd in het 6e Actieprogramma.   Voorgestelde normen De normen voor de...