Boete bij niet voldoen aan de grondgebondenheid

De boete bij het niet voldoen aan de grondgebondenheid (GGB) wordt gebaseerd op de fosfaatruimte die het bedrijf te weinig heeft. Hierdoor kan de boete meevallen, tenzij sprake is van een economisch delict. Voorbeeldberekening Stel, u heeft een melkveefosfaatoverschot...

Beperkte knelgevallenregeling grondgebondenheid (GGB)

Op dit moment is een knelgevallenregeling voor de grondgebondenheid (GGB) in voorbereiding. Deze gaat waarschijnlijk in per 1 januari 2017 en kan ook over 2016 worden toegepast. De knelgevallenregeling is echter beperkt toepasbaar. Knelgevallenregeling De voorgestelde...