Nieuw bij Grondgebondenheid

De Tweede kamer is akkoord met enkele wijziging van de Meststoffenwet t.a.v. de ‘Grondgebondenheid Melkvee’. De Eerste Kamer heeft de wijzigingen nog niet goedgekeurd. Daarmee zijn ze nog niet definitief. De verwachting is dat de wijzigingen gedeeltelijk met...

Boete bij niet voldoen aan de grondgebondenheid

De boete bij het niet voldoen aan de grondgebondenheid (GGB) wordt gebaseerd op de fosfaatruimte die het bedrijf te weinig heeft. Hierdoor kan de boete meevallen, tenzij sprake is van een economisch delict. Voorbeeldberekening Stel, u heeft een melkveefosfaatoverschot...
Chat openen
Meer weten over werken bij WEA?
Stuur hier een appje naar Nathanya