POP3 subsidieregeling groen-economisch herstel landbouw

Vorige maand hebben wij een aparte nieuwsbrief verstuurd over de aanstaande POP 3 subsidie. Eerder was aangekondigd door RVO dat deze subsidie op 6 december zou opengaan. Dit is inmiddels uitgesteld tot 20 december doordat de regelgeving voor deze regeling niet op...

Aankondiging POP3-subsidies in het kader van economisch herstel

In het kader van het Europees ‘Economisch Herstelfonds’ zijn twee subsidieregelingen aangekondigd. Dit betreft een investeringsregeling en een samenwerkingsregeling voor ‘groen-economisch herstel’, die beide moeten bijdragen aan milieu- en klimaatdoelen. Het is de...

POP 3 subsidie Jonge landbouwers

De subsidie jonge landbouwers is binnenkort weer aan te vragen bij RVO. De openstellingsperiode is van 7 december 2020 tot en met 12 februari 2021. Om voor een subsidie in aanmerking te komen, dient u als aanvrager te voldoen aan enkele minimale voorwaarden, namelijk:...