Rustgewas op zand en löss: eerst 1:4

Vanuit de mestwetgeving bent u verplicht om op zand- en lössgrond, in de periode 2023 t/m 2026, tenminste één keer een rustgewas te telen. Waarschijnlijk gaat vanaf 2027 een 1:3-teelt gelden.   Soms invulling met vanggewas mogelijk Een ‘rustgewas’ moet op de...

Tijdig plannen rustgewas

Heeft u bouwland op zand of löss? Dan bent u verplicht om uiterlijk in 2026 op ieder perceel een rustgewas te telen. Daarnaast gaat een eis gelden voor 2025-2027. Begin tijdig om een piek met rustgewassen te voorkomen.   Eis rustgewas 2023- 2027 én 2025-2027. Ook...

Concrete maatregelen 7e AP

Diverse voorgestelde maatregelen kunnen ingrijpende gevolgen hebben voor uw bedrijf. Ook is de kans groot dat u aanpassingen in uw bouwplan door moet voeren. Hieronder een weergave van de voorgestelde maatregelen.   Rotatie met rustgewassen Het voorstel is om op...