Openstelling SDE++ vanaf 24 november 2020

De regeling Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) is de opvolger van de voormalige Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+). De SDE++ richt zich op grootschalige uitrol van technieken die hernieuwbare energie produceren en...

Openstelling SDE-subsidie vanaf 29 oktober 2019

De tweede ronde voor het aanvragen van de SDE+-subsidie start dit jaar op 29 oktober 2019. De SDE+-subsidie betreft projecten inzake hernieuwbare energie, bijvoorbeeld zakelijke zonnepanelen. Er zijn zes categorieën: biomassa, geothermie, water, wind en zon. Voor de...

Agrarische korte wenken oktober 2019

1. Fosfaatverrekening Wilt u gebruik maken van de fosfaatverrekening? Dan moet u dit uiterlijk 31 december melden bij RVO. U moet hierbij aan de volgende voorwaarden voldoen: Uw overschrijding is maximaal 20 kg fosfaat per ha bouwland. U moet de overschrijding het...

SDE+ subsidie 2017

Heeft u plannen dit jaar om te investeren in hernieuwbare energie zoals bijvoorbeeld zonnepanelen of windenergie? Dan is voor u misschien aantrekkelijk om gebruik te maken van de subsidieregeling SDE+. De randvoorwaarden voor de SDE+ subsidie 2017 zijn voor...