Stoppersregeling: werkelijke datum export telt!

Een stopper kan melkvee exporteren om aan de voorwaarden van afvoer van runderen te voldoen. RVO heeft aangegeven dat het moment van daadwerkelijke export hierbij leidend is. Dit geldt ook als de dieren eerst in een quarantainestal worden gehouden. De 6-wekentermijn...

Stoppersregeling: let op de 21-dagenregeling!

Melkveebedrijven die zich voor de stoppersregeling hebben aangemeld, moeten al de melkkoeien en het jongvee dat is aangemeld binnen 6 weken na beschikking afvoeren. Afvoer van vee mag ook voor de beschikking. Het ruilen van vee is toegestaan, echter hierbij moet wel...

Subsidie stoppersregeling toegekend?

Bijna 500 bedrijven hebben geopteerd voor de stoppersregeling voor melkveebedrijven. Alle aanvragen worden gehonoreerd.   Heftige keuze Een bedrijf beëindigen is een heftige keuze die vaak met emoties gepaard gaat. Het opteren voor de stoppersregeling moest op...