Toch verruiming gebruiksnormen!?

Onlangs heeft staatssecretaris Van Dam uitlatingen gedaan over de verruiming van de gebruiksnormen voor diverse akkerbouwgewassen voor 2017. Dit worden ook wel de equivalente maatregelen genoemd.   Voor wie? Omdat er, op het moment van schrijven nog niets is...

Discussie over einde POR-regeling

Pluimvee- en varkensbedrijven die gebruik maken van de POR-regeling moeten er serieus rekening mee houden, dat deze regeling vanaf 1 januari 2018 niet wordt verlengd. Staatssecretaris Van Dam heeft dit onlangs bekend gemaakt via een brief aan de Tweede Kamer.  ...

Subsidie stoppersregeling toegekend?

Bijna 500 bedrijven hebben geopteerd voor de stoppersregeling voor melkveebedrijven. Alle aanvragen worden gehonoreerd.   Heftige keuze Een bedrijf beëindigen is een heftige keuze die vaak met emoties gepaard gaat. Het opteren voor de stoppersregeling moest op...

Korte Agro-wenken – editie maart 2017

Voor u handig op een rij gezet: GVE’s Voorkom ook te veel krimpen Bonus Bedrijfsoverdracht Regeling voor in- en uitscharen   1. GVE’s Bij de GVE-berekening moet u rekenen met onderstaande GVE’s. Het betreft alleen vrouwelijke dieren. Categorie GVE 0 tot 1...

Wijzigingen Arbowet per 1 juli

De Arbowet wijzigt. Werkgevers en werknemers worden meer betrokken bij de arbodienstverlening, de preventie binnen de onderneming en de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts. De verwachting is dat de wijzigingen per 1 juli 2017 van kracht worden. De...