Korte Agro wenken (editie december 2016)

Voor u handig op een rij gezet: Geen korting dierrechten Forse korting melkgeld zuivelplan Vrijstelling bij grondgebonden? Uitstel verbod sleepvoetmachine Verhoogde norm akkerbouw Grondmonsters actueel? Waarde graasdierenpremie 2016 Controleer mestverwerking 2016...

Korte Agro-wenken (editie augustus 2016)

Voor u handig op een rij gezet: EA-vanggewassen melden EA-vanggewas en gebruiksnorm Voorwaarden groenbemester Begrotingsnormen melkvee Soms uitstel grondgebondenheid Dikke fractie en monsternemer 1. EA-vanggewassen melden Verandert de zaaidatum van uw EA-vanggewas, of...

Korte Agro-wenken (editie juni 2016)

Voor u handig op een rij gezet: Oogst hoofdgewas bij onderzaai Bijwerken bemestingsplan Derogatie en 80% grasland Afvoer na mestscheiding Bodem- en bemestingsplan Verdelen ruimte bij overdracht Grasland Natura 2000-gebieden Extra aankoop leveringsrechten suiker Van...