Verplicht bemestingsplan alle bedrijven

Naast derogatiebedrijven moeten ook alle andere bedrijven een bemestingsplan opstellen. Maakt u geen gebruik van derogatie? Dan moet u uw bemestingsplan uiterlijk 14 maart gereed hebben.   Bemestingsplan per perceel of gewas Een bemestingsplan voor...

Minder stikstof bij mais en aardappelen

Teelt u mais of aardappelen op zand- en lössgrond? En start u de teelt na graslandvernietiging? Dan moet u vanaf dit jaar rekening houden met een korting op de stikstofnorm (‘kunstmestnorm’) van 65 kg/ha.   Korting 65 kg/ha alleen op zand- en lössgrond De korting...

Nieuwe derogatievoorwaarden 2020-2021

Wilt u dit jaar gebruik maken van derogatie? Dan kunt u t/m 4 september een derogatievergunning aanvragen. Let op enkele nieuwe derogatievoorwaarden en de nieuwe data voor o.a. opstellen bemestingsplan en geldigheid grondmonsters.   Derogatievoorwaarden Voor...

Actiepunten mestwetregelgeving

Weet u het nog? Alles op een rijtje voor een goede start van 2017! Het nieuwe jaar is weer van start gegaan en daarmee staan er weer een aantal belangrijke punten op het programma voor u als agrariër. Het opstellen van het bemestingsplan, het indienen van de...