Nieuwe kaartlaag bufferstroken

In ‘Mijn percelen’ is de kaartlaag met bufferstroken geactualiseerd. Naast het wegvallen van bufferstroken langs ‘droge sloten’, zijn veel bufferstroken ook gewijzigd vanwege een aanpassing van het type waterloop. Bent u het niet eens met de nieuwe bufferstrook omdat,...

Eco-activiteiten: bufferstrook en/of NPA

De meeste eco-activiteiten zijn toegestaan op een bufferstrook. Een beperkt aantal eco-activiteiten kunt u ook in zetten op niet-productief areaal (NPA). Vanaf 2024 moeten niet-vrijgestelde bedrijven (o.a. akkerbouwers) voldoen aan 4% NPA vanuit GLMC 8. GLMC 8 is één...

Geheel droge sloot: geen bufferstrook

Vanaf 2024 geldt langs een sloot die, onder normale omstandigheden, het gehele jaar droog is geen bufferstrook meer. De nieuwe kaartlaag met bufferstroken komt in februari 2024 in ‘Mijn percelen’.   Bufferstroken langs bepaalde type sloten In tabel 1 staan de...

Concrete maatregelen 7e AP

Diverse voorgestelde maatregelen kunnen ingrijpende gevolgen hebben voor uw bedrijf. Ook is de kans groot dat u aanpassingen in uw bouwplan door moet voeren. Hieronder een weergave van de voorgestelde maatregelen.   Rotatie met rustgewassen Het voorstel is om op...