Voorwaarden ‘Gewasrotatie’ GLMC 7

In het kader van de ‘GLB-conditionaliteit’ moet u, als u geen vrijstelling heeft, voldoen aan GLMC-7 ‘gewasrotatie’. Bedrijven op zand/löss moeten tevens voldoen aan de rustgewas-eis uit de mestwet. Dit is ook een ‘GLMC 7-eis’.   Voorwaarden...

Deel vrijstelling conditionaliteit vervalt

De tijdelijke vrijstelling voor ‘gewasrotatie’ (GLMC 7) en ‘niet-productief areaal’ (GLMC 8) vervalt per 2024. Dit betekent dat u aan de betreffende voorwaarden moet voldoen als u GLB-subsidies wilt ontvangen. Voor bepaalde bedrijven blijft een vrijstelling van...

Controle subsidiabel areaal en GLMC

RVO controleert met wekelijkse satellietbeelden of percelen, waarop GLB-subsidies is aangevraagd, voldoen aan de definitie van subsidiabel areaal. Hiervoor gebruikt RVO het ‘Areaal Monitoring Systeem’. RVO stuurt een bericht als, volgens RVO, niet aan de voorwaarden...

Basispremie blijft vaak interessant

De geschatte basispremie in 2023 is fors lager dan de basis- én vergroeningspremie 2022 (circa: € 340/ha). Daarnaast gelden extra eisen (conditionaliteit). Toch is het vaak financieel aantrekkelijk om deel te nemen.   Conditionaliteit: vaak al verplicht vanuit...
Chat openen
Meer weten over werken bij WEA?
Stuur hier een appje naar Nathanya