Graslandvernietiging weer toegestaan

Vanaf 1 februari mag u weer grasland vernietigen. Hieronder staan de regels voor de periode van 1 februari t/m 15 september. In Natura 2000-gebieden mag u geen blijvend grasland (> 5 jaar) scheuren.   Klei- en veengrond 1 februari t/m 15 september. U mag...

Kort Agro nieuws – mei 2019

1. Gecombineerde opgave Heeft u uw Gecombineerde opgave (GO) tijdig ingediend? Dan kunt u, zonder korting, t/m 31 mei percelen wijzigen en/of nieuwe percelen toevoegen. Deze percelen moet u wel op 15 mei in gebruik hebben.   2. Eerste indiening GO Heeft u uw GO...

Toch scheurmonster op kleigrond!

Wilt u grasland scheuren op klei- of veengrond? Dan bent u nu vaak verplicht om een graslandvernietigingsmonster te nemen. De uitleg van RVO hierover is onlangs gewijzigd.   Graslandvernietiging Vernietigt u in de periode van 1 februari t/m 15 september grasland...