Extra knelgevallenregeling voor starters met jongvee

Bent u een startende melkveehouder en had u alleen vrouwelijk jongvee op 2 juli 2015? En bent u voor 1 januari 2018 gestart met melkproductie? Door een wetswijziging komt u misschien in aanmerking voor het knelgeval Nieuw gestart bedrijf.   Aanmelden tot en met...

Beperkte uitbreiding knelgevallen

De knelgevallenregeling voor fosfaatrechten wordt uitgebreid met een tweetal categorieën. Een beperkt aantal bedrijven zal hier gebruik van kunnen maken. Het aanmelden voor deze knelgevallenregeling kan na 1 januari 2018.   Uitbreiding knelgevallen De...

Beperkte knelgevallenregeling grondgebondenheid (GGB)

Op dit moment is een knelgevallenregeling voor de grondgebondenheid (GGB) in voorbereiding. Deze gaat waarschijnlijk in per 1 januari 2017 en kan ook over 2016 worden toegepast. De knelgevallenregeling is echter beperkt toepasbaar. Knelgevallenregeling De voorgestelde...
Chat openen
Meer weten over werken bij WEA?
Stuur hier een appje naar Nathanya