Wijzigingen personeel per 1 juli 2021

Per 1 juli 2021 gaan de volgende wijzigingen in: Vervallen wettelijke verlofdagen 2020. Bekijk welke medewerkers nog weinig verlof hebben opgenomen in 2020. Bespreek met hen dat ze nog deze maand verlof opnemen, om het vervallen ervan te voorkomen. Verhoging...

Korte agro wenken – juni 2021

1. BGT-check: ook gehuurd perceel Ontvangt u van RVO een uitnodiging om de BGT-check uit te voeren? Dan kunt u deze ‘check’ uitvoeren voor alle percelen die u met de Gecombineerde opgave heeft opgegeven. Dit geldt ook voor gehuurde percelen. Het is raadzaam om de...

Wijzigingen (EA)-vanggewas

Met de Gecombineerde opgave (GO) heeft u, indien van toepassing, opgegeven welk verplicht vanggewas na mais u gaat telen. Ook heeft u wellicht EA-vanggewassen en de geplande zaaidatum opgegeven. Als er bepaalde wijzigingen zijn t.o.v. de opgave, dan bent u verplicht...

Mestruimte op natuurterrein

Pacht u natuurterrein? Dan moet u de mestruimte bepalen op basis van uw pacht-/beheersovereenkomst. Wat is hierbij van belang?   Meetellen mestruimte De mestruimte op natuurterrein telt niet mee voor uw gebruiksnormen-berekening. Deze ruimte bepaalt wel hoeveel...

Plan nu uw mestbalans 2022

Onlangs heeft u uw Gecombineerde opgave ingediend. Hiermee is tevens de basis voor de stikstof- en fosfaatruimte voor 2021 vastgelegd. Een goed moment om de prognose van uw mestbalans op te stellen.   Mestgebruik en plaatsingsruimte Naast de mestproductie van uw...