Op 13 oktober jl. heeft staatssecretaris Van Dam geheel onverwacht bekend gemaakt, dat de invoering van het stelsel van fosfaatrechten uitgesteld wordt tot 1 januari 2018. Dit deed hij onder druk van de Europese Commissie (EC). Het huidige wetsvoorstel – hoe raar het ook klinkt – ziet de EC als ‘ongeoorloofde staatssteun’.

 

Ongeoorloofde staatssteun

De EC vindt dat het eerder ingediende wetsvoorstel een vorm van staatsteun is. Dit komt omdat de rechten gratis verstrekt worden, vrij verhandelbaar zijn en een waarde vertegenwoordigen.

 

Geoorloofde staatssteun

Staatssteun is in principe door de EC toegestaan, mits er geen EU-norm overschreden wordt. En daar ‘wringt nu de schoen’. Bij een introductie van het stelsel van fosfaatrechten per 1 januari 2017 is de maximale fosfaatproductie hoger dan het Nederlandse fosfaatproductieplafond.

Daarnaast mag van de EC staatssteun in de vorm van verhandelbare rechten alleen ingevoerd worden, indien hiermee de behaalde milieudoelen verder gaan dan de EU-norm. Anders gezegd, in dat geval moet dit leiden tot een fosfaatproductie lager dan het plafond.

 

Wijziging wetsvoorstel

Het wetsvoorstel wat naar de Tweede Kamer is gestuurd, is daarom op twee belangrijke punten aangepast, te weten:

  1. De fosfaatrechten gaan pas in vanaf 1 januari 2018. Het aantal toegekende rechten zal kleiner of gelijk zijn aan het fosfaatproductieplafond.
  2. De ontheffing om meer dieren te houden via de fosfaatbank is alleen mogelijk als de totale fosfaatproductie (ruim) onder het plafond blijft.

 

Gevolgen

In de volgende artikelen wordt nader ingegaan op de praktische gevolgen voor u en uw bedrijfsvoering:

 

Let op!

Uitstel van de invoering van fosfaatrechten lijkt winst. Het verkrijgen van derogatie komt echter onder nog grotere druk te staan.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met een van de WEA bedrijfsadviseurs op telefoonnummer (0227) 513 333 of (0251) 361 960.