Perceelsgrenzen nogmaals aanpassen?

In uw perceelsregistratie geeft u o.a. het gewas op en kunt u perceelsgrenzen aanpassen. Heeft u de ‘BGT-check’ doorlopen? Dan is de kans groot dat u nu extra aanpassingen moet doen. Wat speelt hier?   Perceelsgrenzen eigen gewaspercelen controleren en aanpassen...

BGT-check

Zoals eerder aangekondigd gaat RVO voor de perceelsgrenzen stapsgewijs gebruik maken van de ‘Basisregistratie Grootschalige Topografie’ (BGT). Het gevolg is dat veel perceelsgrenzen hierdoor worden aangepast. U kunt vooraf de geplande wijzigingen voor uw percelen...

Controleer uw nieuwe perceelsgrenzen

Nederland wil uiterlijk eind 2022 ‘alle’ percelen in de digitale kaart ‘Basisregistratie grootschalige topografie’ hebben. RVO is onlangs gestart met het vervolg van dit project. Mogelijk dat u nu ook van RVO een uitnodiging voor de BGT-check ontvangt. Hiermee kunt u...

BGT-check

Zoals eerder aangekondigd, gaat RVO vanaf dit jaar voor de perceelsgrenzen stapsgewijs gebruik maken van de ‘Basisregistratie Grootschalige Topografie’ (BGT). Het gevolg is dat veel perceelsgrenzen hierdoor worden aangepast. U kunt vooraf de geplande wijzigingen voor...

Opnieuw aanpassing perceelsgrenzen

Vanaf 2020 gaat RVO, voor de perceelsgrenzen, stapsgewijs gebruik maken van de ‘Basisregistratie Grootschalige Topografie’ (BGT). Het gevolg is dat veel perceelsgrenzen hierdoor worden aangepast. U kunt vooraf de geplande wijzigingen voor uw percelen controleren en...