Oppervlakte ‘mest’ corrigeren voor bufferstrook

In de GO moet u per perceel ‘perceelsgebonden informatie’ invullen. Een onderdeel hiervan is de ‘Opgegeven oppervlakte Mest’.   Geen mestplaatsingsruimte op bufferstrook Een bufferstrook mag u niet meetellen voor de mestplaatsingsruimte op uw bedrijf. Om deze...
Chat openen
Meer weten over werken bij WEA?
Stuur hier een appje naar Nathanya