Eco-activiteiten: bufferstrook en/of NPA

De meeste eco-activiteiten zijn toegestaan op een bufferstrook. Een beperkt aantal eco-activiteiten kunt u ook in zetten op niet-productief areaal (NPA). Vanaf 2024 moeten niet-vrijgestelde bedrijven (o.a. akkerbouwers) voldoen aan 4% NPA vanuit GLMC 8. GLMC 8 is één...

Nieuwe kaartlaag bufferstroken GO 2024

RVO heeft alle waterlopen en de verplichte bufferstroken opnieuw beoordeeld. Binnenkort kunt u deze inzien in ‘Mijn percelen’.   Aanpassingen type waterloop en verplichte bufferstroken In de Gecombineerde opgave 2023 (GO 2023) hebben veel bedrijven opmerkingen...

Geheel droge sloot: geen bufferstrook

Vanaf 2024 geldt langs een sloot die, onder normale omstandigheden, het gehele jaar droog is geen bufferstrook meer. De nieuwe kaartlaag met bufferstroken komt in februari 2024 in ‘Mijn percelen’.   Bufferstroken langs bepaalde type sloten In tabel 1 staan de...

Oppervlakte ‘mest’ corrigeren voor bufferstrook

In de GO moet u per perceel ‘perceelsgebonden informatie’ invullen. Een onderdeel hiervan is de ‘Opgegeven oppervlakte Mest’.   Geen mestplaatsingsruimte op bufferstrook Een bufferstrook mag u niet meetellen voor de mestplaatsingsruimte op uw bedrijf. Om deze...