Melden vanggewas in GLB-aanvraag

Voor bepaalde onderdelen van de mestwetgeving of het GLB kunt of moet u vanggewassen inzetten. De inzaaidatum van een vanggewas kunt u doorgeven met de definitieve aanvraag GLB. Soms is dit verplicht. Dit geldt ook als u geen GLB-subsidies aanvraagt.  ...

Vanggewas als ‘verplicht rustgewas’

Op zand- en lössgrond bent u verplicht om in de jaren 2023 t/m 2026 tenminste één jaar een rustgewas te telen. Dit mag u ook invullen met een vroeg ingezaaid vanggewas. U kunt dit mogelijk dit jaar nog toepassen.   Verplichting vanuit 7e Actieprogramma (7e AP) en...

Derogatiemaatregelen versneld invoeren

Nederland moet enkele maatregelen uit de derogatiebeschikking van ‘Brussel’ alsnog direct invoeren. Met name de invoering van ‘bufferstroken’ en ‘vanggewassen’ heeft gevolgen voor alle bedrijven. Daarnaast gaat voor meer gebieden de lage derogatienorm gelden.  ...

Opgave (EA-)vanggewas in GO

In de GO moet u per perceel gegevens invullen voor ‘Mest’ en ‘GLB’. Dit geldt o.a. voor de opgave van uw (EA-)vanggewassen. Naast het gewas is o.a. ook de zaaidatum van belang. U vult deze gegevens in bij ‘Volgteelt’.   EA-vanggewas voor invulling vergroeningseis...

Wijzigingen (EA)-vanggewas

Met de Gecombineerde opgave (GO) heeft u, indien van toepassing, opgegeven welk verplicht vanggewas na mais u gaat telen. Ook heeft u wellicht EA-vanggewassen en de geplande zaaidatum opgegeven. Als er bepaalde wijzigingen zijn t.o.v. de opgave, dan bent u verplicht...