Geeft extern salderen lucht?

Extern salderen is in enkele provincies toegestaan voor ‘alle’ bedrijven, dus ook voor bedrijven die op 4 oktober 2019 over dier- of fosfaatrechten beschikten. Technisch is het mogelijk, praktisch is het heel lastig.   Provincies Extern salderen voor...

Fosfaatrechten soms voor verpachter

Fosfaatrechten zijn in principe voor de pachter. Maar een rechter heeft onlangs bepaald dat de verpachter in bepaalde situaties aanspraak kan maken op de fosfaatrechten. Wat speelt hier en wat is de status?   Algemene uitspraak Volgens de rechter kan een...

Extra knelgevallenregeling voor starters met jongvee

Bent u een startende melkveehouder en had u alleen vrouwelijk jongvee op 2 juli 2015? En bent u voor 1 januari 2018 gestart met melkproductie? Door een wetswijziging komt u misschien in aanmerking voor het knelgeval Nieuw gestart bedrijf.   Aanmelden tot en met...

Beperkte uitbreiding knelgevallen

De knelgevallenregeling voor fosfaatrechten wordt uitgebreid met een tweetal categorieën. Een beperkt aantal bedrijven zal hier gebruik van kunnen maken. Het aanmelden voor deze knelgevallenregeling kan na 1 januari 2018.   Uitbreiding knelgevallen De...

Fosfaatrechten: generieke korting 8,3%

De generieke korting van de fosfaatrechten is vastgesteld op 8,3%. De korting is niet van toepassing als uw bedrijf in 2015 grondgebonden was en soms wordt de korting beperkt. Hoe kunt u de gevolgen voor uw bedrijf opvangen?   Generieke korting De generieke...