Korte wenken – oktober 2022

1. Subsidiabel areaal Uw grondgebonden GLB-subsidies worden uitgekeerd op uw subsidiabel areaal dat u in gebruik/ beheer heeft. Naast landbouwgrond (incl. natuurterrein met landbouwactiviteiten) tellen vanaf 2023 ook landschapselementen, teeltvrije zones en sloten...

Korte agro wenken – augustus 2022

Wij hebben weer een aantal korte wenken voor u klaargezet. Hieronder treft u ze aan.   1. Uitstel deel conditionaliteit (GLB) Vanwege o.a. de oorlog in Oekraïne en het behouden van de voedsel-zekerheid wordt een deel van de regels van de conditionaliteit met één...

Korte agro wenken – juni 2022

Wij hebben weer een aantal korte wenken voor u klaargezet. Hieronder treft u ze aan.   1. Ecoregeling In het nieuwe GLB kunt u naast de basispremie ook steun ontvangen vanuit de ecoregeling. U kunt hier vrijwillig aan deelnemen. U moet wel extra maatregelen nemen...

Korte agro wenken – maart 2022

Wij hebben weer een aantal korte wenken voor u klaargezet. Hieronder treft u ze aan.   1. Kortingsperiode GO vanaf 17 mei De indieningsperiode voor de GO loopt t/m 15 mei. Dit jaar valt 15 mei op een zondag. Om deze reden kunt u ook op 16 mei de GO indienen...

Korte agro wenken – februari 2022

Wij hebben weer een aantal korte wenken voor u klaargezet. Hieronder treft u ze aan.   1. Oude en nieuwe grondmonsters Heeft u voor één topografisch perceel oude en nieuwe grondmonsters? Dus met en zonder P-PAE (de nieuwe eis per 2021)? Dan kunt u de...