Korte agro wenken – maart 2021

1. Niet-subsidiabele grond Niet-subsidiabele grond is grond die buiten de topografische grenzen van de perceelsregistratie ligt. In ‘Mijn percelen’ ligt deze grond buiten de groen omlijnde percelen. Aangezien de perceelsgrenzen kunnen wijzigen, is het raadzaam om dit...

Korte agro wenken – februari 2021

1. Uitstel voor PAS-melders Heeft u in de PAS-periode een PAS-melding gedaan? En wilt u deze PAS-melding omzetten naar een natuurvergunning? Dan moet u gegevens t.a.v. de betreffende activiteit doorgeven aan RVO. De uiterste datum voor indiening van deze gegevens is...

Korte agro wenken – december 2020

1. Melden maisteelt op zand/löss Gaat u volgend jaar mais telen op zand- of lössgrond? Vanaf 2021 is dit alleen toegestaan als u het betreffende maisperceel vooraf aanmeldt bij RVO. Dit moet u uiterlijk 15 februari doen. Meldt u het perceel niet of niet tijdig, dan...

Korte agro wenken – oktober 2020

1. Maaien/beweiden EA-vanggewas RVO heeft kenbaar gemaakt dat een EA-vanggewas in de ‘acht-wekentermijn’ mag worden gebruikt voor voederwinning (maaien/ beweiden). Het EA-vanggewas mag echter niet worden vernietigd. Hierdoor zijn voornamelijk gras of kruidenrijke...

Korte wenken – augustus 2020

1. Vaststelling ‘Coronasteun’ Bent u fritesaardappelenteler? En heeft u steun aangevraagd? Dan moet u uiterlijk 15 september een vaststellingsaanvraag indienen. Vraagt u minder dan € 25.000 aan steun aan, dan heeft u toch geen accountantsverklaring nodig. U kunt...