Nieuwe eco-activiteiten en wijzigingen

Vanaf 2024 gelden enkele nieuwe eco-activiteiten. Daarnaast worden wijzigingen doorgevoerd bij ‘weidegang’. Ook zijn soms punten, waarden en toegestane gewassen aangepast.   Nieuwe eco-activiteiten Vanaf 2024 kunt u ook de volgende eco-activiteiten toepassen:...

Intrekken eco-activiteiten ‘verplicht’

Voldoet u niet (volledig) aan een eco-activiteit. Trek deze eco-activiteit dan in. Hiermee voorkomt u wellicht een (toekomstige) sanctie.   Actueel houden eco-activiteiten RVO geeft aan dat u verplicht bent om de opgegeven eco-activiteiten actueel te houden....

Let op voorwaarden eco-activiteiten

U kunt uw Gecombineerde opgave t/m 15 juni indienen. Wilt u deelnemen aan de eco-regeling? Geef uw eco-activiteiten gelijktijdig op. Na 15 juni kunt u geen eco-activiteiten meer toevoegen. U kunt wel eco-activiteiten intrekken. U dient uw definitieve aanvraag in het...

Definitieve eco-activiteiten 2023

De eco-activiteiten 2023 zijn definitief vastgesteld. Om aan de eco-regeling te kunnen deelnemen zult u meerdere eco-activiteiten moeten uitvoeren.   Tabel 2. Definitieve eco-activiteiten 2023 Eco-activiteiten Rustgewas Onderzaai vanggewas Stikstofbindend gewas /...

Hoogte eco-premie en eco-maatregelen

Met de eco-regeling kunt u extra subsidie krijgen bovenop uw basispremie. U moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Hiervoor moet u extra inspanningen leveren in de vorm van eco-activiteiten. U bent niet verplicht om aan de eco-regeling deel te nemen.   Eerst...
Chat openen
Meer weten over werken bij WEA?
Stuur hier een appje naar Nathanya